Mitä jooga on?

Joogalla on hyvin pitkä tarina ja se ulottuu noin 5000 vuoden päähän. Viittauksia joogaan on löydetty jo muinaisista kivitauluista ajalla jo 3000 vuotta eKr. Jooga on intiasta lähtöisin oleva harjoitusmenetelmä, jonka katsotaan harjoittavan ihmisen henkistä ja fyysistä hyvinvointia. Jooga-sana on alun perin sanskriittia ja tarkoittaa ihmisen ja maailmankaikkeuden fyysistä- ja psyykkistä olemusta, ajattelutapaa, johon liitetään käytännön harjoituksia, tavoitteena saada aikaan mahdollisimman kokonaisvaltainen hyvinvointi – mielen ja kehon täydellinen tasapaino. Jooga on yksi hyvin tärkeä osa mm. hindulaisten ja buddhalaisten elämää.

Jooga on siis harjoitusmuoto, jossa pyritään yhdistämään fyysinen ja henkinen puoli. Harjoitukset ovat monimuotoisia ja harjoitusten avulla voidaan parantaa mm. liikkuvuutta, hengitystekniikkaa, unen laatua ja tasapainoa. Joogan sanotaan myös parantavan keskittymiskykyä ja vähentävän stressiä ja masennusta. Jooga on suosittu harrastuslaji ja soveltuu hyvin niin aloittelijoille, kuin haastavampaakin kuntoilumuotoa hakeville. Joogassa harjoittelu tapahtuu omaa kehoa kuunnellen ja oman kehon ehdoilla.

Joogasta on erilaisia variaatioita, joiden yhteinen tekijä on keskittyminen ja meditaatio. Eri jooga-variaatioita ovat mm. Astangajooga, Rajajooga ja Hathajooga.

Astangajooga on urheilullinen joogamuoto, jossa keskitytään harjoittelemaan toistuvia liikesarjoja. Astangajooga lisää kehon joustavuutta ja keskittymiskykyä.

Rajajoogassa painotetaan mielen harjoituksia erilaisilla keskittymis- ja mietiskelyharjoituksilla, harjoituksissa pyritään mielen tasapainoon ja selkeyteen. Raja- ja hathajooga liittyvät monella tavalla toisiinsa ja hathajoogasta onkin hyvä aloittaa ja siirtyä siitä luontevasti rajajoogan pariin.

Hathajoogassa pyritään hallitsemaan kehoaan parhaalla mahdollisella tavalla. Tässä joogalajissa painopisteet ovat erilaisissa jooga-asennoissa ja oikeassa hengitystekniikassa ja Hatha-jooga onkin helppo ja turvallinen joogalaji myös aloittelijoille. Astangajooga, joka on urheilullisempi joogalaji, on kehitetty hathajoogan pohjalta.

Muita joogalajeja ovat mm. Ananda Marga, Lyengarjooga, Sahaja-jooga, Sivanandajooga ja Kundaliinijooga.

Tärkeimpiä joogatermejä, jotka tulevat tutuksi harjoitusten yhteydessä ovat: Āsana, joka tarkoittaa jooga-asentoja. Prāṇāyāma, jota ovat hengitysharjoitukset. Dhāranā on yhtä kuin keskittyminen ja meditaatiota kutsutaan nimellä Dhyāna. Joogan harjoittajilla sukupuolesta riippuen on myös omat nimityksensä; naispuolinen joogan harjoittaja on joogini ja miespuolinen puolestaan joogi. Jooga on maailmalla todella suosittu ja trendikäs harrastus- ja liikuntalaji ja Suomessakin joogan harrastajia on yli 60 000 ihmistä.